uj-idok-header-newspapers3

Mi az Új Idők?

Az Új Idők a nemzet érdekeit szem előtt tartó időszaki kiadvány. Tizennyolc esztendeje, Pongrátz Gergellyel, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi parancsnokával indította útjára Vödrös Attila, a nem sokkal korábban a szocialista–liberális kormányzat által drasztikusan felszámolt Pest Megyei Hírlap főszerkesztője.

Tovább
Vödrös Csaba

Vödrös Csaba

péntek, 03 január 2014 10:23

Nagyon fáj

csaba

  Nem a kis Ludas Gordon okozza fájdalmamat, ő még csak megfenyegetett vele. Megígérte nekem is és minden magyarnak, „fájni fog”. Én ettől megijedtem, mert ezt az ígéretét biztosan betartja. Barátja, az őt miniszterelnöknek beajánló, „mentálisan megzakkant bolsi milliárdos” is csak a fenyegetéseit tartotta be. Félek mégis attól, hogy a magyar nép is „megzakkanhat” a jobbról és balról egyaránt érkező felelőtlen, haszonszerző, eltúlzott és folyamatos kritikák súlya alatt. Akkor pedig a Mesterházy–Bajnai–

  Gyurcsány-koalíció nem fog kímélni senkit és semmit, hiszen megígérték. Mégsem ez a fájdalom gyötör leginkább.

csütörtök, 14 november 2013 01:00

Európa elrablása

csaba

  Európa nem a népeké, még csak nem is az unióé, hanem a pénzvilágé. Európa vezetése úgy szeretné, ha az unió szövetségnek látszana a kölcsönfelvevők és a kölcsönadók között. A cél az egység fönntartása, melyben békésen él egymás mellett a kifosztott és a kirabló. A lejáratódott békés egymás mellett élés doktrínáját kísérlik meg alkalmazni nem ellenséges nagyhatalmak, hanem szegények és gazdagok között. Görögország, Portugália már rácáfolnak a békés jelzőre, állandóak a tüntetések és az elégedetlenség. Most ébrednek föl, de a már-már éhezésbe csúszó országok is, mint Bulgária vagy Románia, kezdik tarthatatlannak érezni helyzetüket, ha még nem is a kormányzás szintjén, de a nép körében.

Az unió baja az, hogy nem veszi észre, nemcsak ezek a kifosztott országok maradnak le a világ előrehaladtával, hanem a világgazdasági versenyben Európa is. Kínával, Japánnal, a távol-keleti országokkal már régen nem tudja tartani a lépést, de még Dél-Amerikával szemben is veszélyben van.

hétfő, 02 szeptember 2013 02:00

Eredetünk, nyelvünk

csaba

  Gondolataimat az augusztus elsejei Heti Válaszban megjelent Ősök tere című cikk ébresztette, melyet Ablonczy Bálint jegyez. Az írás elejének olvastán nagyon megörültem, aztán lelombozódtam. A cikk szelleme új volt, de a tartalma a régi. Valójában csak azért íródott, hogy a Jobbiknak azt a kérését, hogy az Akadémián állítsanak föl egy olyan intézetet, mely a magyarság eredetét új szellemben kutatja, értelmetlenné tegye, mondván, van ilyen csoport, sőt felsorolja egynéhány folyamatban lévő munkájukat is. A kutatások mindegyike azonban sántít. Rögtön sejthető, hogy finnugristák dolgoznak új szellemben. Egy új, általam mostanáig nem hallott csúsztatás azonnal szemet szúrt, miszerint azt feltételezik, hogy a magyar rovásírás a XV. században keletkezett. Ezt, képzeljék el, ezt feltételezik független magyar kutatók, csak azért, mert nem maradt fönn régebbről faragott fa. Ők ennyire tudományosak! Csak a tények alapján kutatnak. A tatárlakai kőről nem tudnak, és arról sem, hogy Olaszországban márványtáblán rögzítették, hogy az etruszkok írását a magyar rovásírás alapján sikerült megfejteni. Ezt már csak fundamentalista magyarellenességgel lehet föltételezni!

  Régen foglalkoztat népünk és nyelvünk eredete. Nem vagyok nyelvész, sem történész, csak logikusan gondolkozó embernek hiszem magam. Ezért nekem, amióta tudom, hogy a bolgárok nyelvcsere után lettek „szlávok”, azóta nyilvánvaló, hogy egy nép nyelve és eredete nem feltétlenül tartozik össze. Így már elég régen tagadom népünk finnugor eredetét. Nagy örömömre szolgált, hogy a finn tudományos akadémia elnöke pár éve egy beszédében néhány mondatban kitért arra, hogy a magyar nép, nyelvének hasonlósága ellenére sem tartozik genetikai eredetét tekintve a finnugor népek családjába. A Magyar Tudományos Akadémia sajnos nem sokat tud erről.

csütörtök, 01 augusztus 2013 02:00

Orbán, a reformer

csaba

  Lassan ötszáz éve lesz, hogy Luther Márton az erkölcsileg romlott egyházat 95 pontba foglalt kritikájával kívánta megjavítani. Reformáció lett a vége. Az erkölcsi romlást az egyházi vezetők bűnös élete, kéjvágya, korruptsága, búcsúcédulás kapzsisága jelentette. A megkritizáltaknak nem a kritikával lett bajuk, hanem istenkáromlással vádolták meg Luthert, és az inkvizíció elé akarták citálni, pedig nem az Istent kritizálta, csak a pápákat és az egyházi vezetőket. Luthert, bár annyit tett az egyházért, mint Pál apostol óta senki, mégis kitagadták. Sohasem lesz szent, mert a viták hevében Rómát az Antikrisztus lakhelyének titulálta, de hála az Istennek és neki, az egyház megújult.

 

péntek, 02 augusztus 2013 21:07

Egy árulás háttere

csaba

  Csoda történt. Valaki kibeszélt a Bilderberg-csoport eddig szupertitkos tárgyalásairól. Az esetnek két érdekes oldala is van. Egyik nyilvánvaló, az ugyanis, hogy micsoda antidemokratikus akciót követett el az unió alelnöknője, tárgyalási engedély nélkül, magán emberként képviselte az uniót, illetve hogy ilyen esetben kötelező lett volna beszámolót írnia az elnökség számára. Úgy tudjuk, ez nem történt meg. A dolognak ez az oldala annyira jogellenes és antidemokratikus, hogy reméljük, ebből nem tud veszteség nélkül legádázabb ellenségünk kifarolni.

  A másik kérdés, hogy ki volt az, aki elkövette az árulást, és miért. Ez már nagyon izgalmas. Nekem csak két lehetőség jut eszembe, mind a kettő pikáns. Azzal dobták be a köztudatba az árulást, hogy egy olasz volt az, aki tájékoztatást adott. Ezután csak annyi biztos, hogy nem olasz az illető.

vasárnap, 07 július 2013 09:44

Mi és az új világ

csaba

  Sokkal jelentősebb ügy a Laborc–Portik-találkozó, mint azt hisszük, s mint amennyire az ügy visszhangja bent maradt a köztudatban, a fülekben. A titkosszolgálatok tisztjeit legalább három nagy hullámban bocsátották el állásukból 1989 óta, és attól a pillanattól kezdve ádáz ellenségként egy csapatba verődve súgnak-búgnak a mindenkori jobboldali hatalom ellen, adnak ki fontos adatokat, hol keletre, hol nyugatra. Mert az csak egy kérdés, hogy a Klubrádió legelfogultabb riporterei, rádiósai találkoztak rendszeresen Olli Rehnnel, Neelie Kroose-szal, Viviane Redinggel, sőt kimentek Stockholmba, Berlinbe, Párizsba fórumokat tartani, de az még csak egyoldalú információ lehetett volna, ha nem kaptak volna úgynevezett megbízható csatornákon megerősítő véleményeket. 

  Vagyis nemcsak az előző ciklusban tettek meg mindent, a szó szoros értelmében, a legátlátszóbbtól a legaljasabb tettekig, hanem még ebben a ciklusban is megteszik, főként nyugat felé, valószínűleg szervezetten, központi irányítással, mint a taxisblokád idején irányították az ellenállást a szélnek eresztett titkosszolgálati tisztek.

vasárnap, 02 június 2013 13:14

A megsemmisült baloldal tervei

csaba

Március végén, április elején egyik éjjel nem tudtam aludni, bekapcsoltam a rádiót. Zenei műsorok helyett beszélgető műsort kerestem, mert azon jobban elalszom. A Klubrádióban éjszakai ismétlésként egy Tamás Gáspár Miklós-interjút adtak. Furcsa fejtegetése, ha jól emlékszem, Győrffy Miklós mikrofonja előtt, kiverte azt a kis álmot is a szememből. A sötétben világosodtam meg.
  „Vaslogikába” rejtegetett álnokságot lepleztem le érveléseiben. Mikor bekapcsolódtam az adásba, hosszasan fejtegetett valami erőltetett logikai összefüggést Orbán Viktor hatalomra kerülése, hatalomgyakorlási módszerei, kommunikációja és a Horthy-rendszer között. Nem először hallottam ilyet. Ismert módszere ez a támadásnak, de akkor különösen nagy erőlködésnek éreztem azt, amit mondott. Akárhogyan kínlódott, azért a kétharmadot nem tudta megmagyarázni. Arra volt jó csak, hogy a holokausztozás felé vitte a gondolatokat. Őszintén mondom, már nem is érdekel, ki, mikor, miért hozza elő hetven évvel az események után a mai politikai hatalom lejáratására, mert ugyanazt az ütőkártyát látom benne, mint a lecsatolt területeken a magyar kártya kijátszásában. A tényekhez semmi köze, a hatalmi harcokhoz igen. Lassan már az európai holokausztbizniszben érdekelt politikusok sem kapják fel erre a fejüket, már ők is rájöttek a nagy átverésre.

szerda, 01 máj. 2013 11:21

Áldemokraták

csaba

A demokrácia népuralmat jelent. A demokrácia a legújabb korban együtt jár a népfelség fogalmával, a királyi felség helyett népfelség lett.
  A népfelség pedig azt jelenti, mindenkinek tudomásul kell vennie azt, amit a nép akar. Ha kétharmados a népakarat, akkor azt, hogy a nép gyakorlatilag teljhatalommal kívánja felruházni választottját. A teljhatalmat részben azzal a céllal adja választottja kezébe, hogy tűzzel-vassal járjon el azok ellen, akik magatartásukkal kiváltották a népharagot, akik tartósan viszszaéltek a nép bizalmával. És ezt is tudomásul kell venniük. Ha papolunk a népfelségről, akkor annak minden következményével számolniuk kell!
  Tehát nincs igaza Bibónak, mikor azt mondja, hogy demokratának lenni azt jelenti, hogy nem félni, ez csak a Rákosi-féle kék cédulás választásokkal győztes áldemokráciára és a hozzá hasonlókra igaz, valódi demokráciában azt jelenti, tudomásul venni a népakaratot. Igenis egy demokratának tudomásul kell vennie a nép akaratát.

hétfő, 01 április 2013 12:59

Itt élni érdemes

csabaIgaz, hogy nagyon sokan keresnek boldogulást külföldön, igaz, hogy a legjobb szakembereink. Igaz, hogy az Egyesült Államok egész történelmének legkülönbb bevándorlóit az ’56-os magyar menekülõk adták, de mégis élünk. Az is igaz, „Isten csodája, hogy még áll hazánk”. Miért van az, hogy kétszáz éve csak temetkezünk? Kétszáz éve lassan, hogy „a sírt, hol nemzet süllyed el”, vizionáljuk szenvedésben kéjelgõ önmagunknak. Miért van az, hogy az ország egyik, szerencsére kisebbik fele azon örvendezik naponta, hogy mennyien mentek ki Nyugatra szerencsét próbálni?
Miért nem mondják, pedig tudják, hogy már több mint tízezer olasz él közöttünk? És azt mondják, azért, mert itt jobb élni. Pontosan nem tudják, mi a jobb, csak jobb. Én tudom, a magyar közösség magyar levegõje, hogy itt átjöhet egy csipet sóért, itt ha bejön, megkínálják egy kávéval, egy pohár borral, egy csöpp pálinkával, ugyanakkor kulturált, együtt érzõ, öntudatos a szomszéd, akivel lehet beszélgetni, akinek az ítélete Istenrõl, emberrõl, Európáról figyelemre méltó.

csütörtök, 28 március 2013 23:48

Víg esztendő

csaba

Kölcseyvel kívánok víg esztendőt minden kedves Olvasónknak! És hogy felvidítsam esetleg szomorkás arcukat, elmondom ebben a minden látszólagos és valóságos veszély ellenére nagy hullámzásokat hozó évben előérzetemet: vígak is leszünk. Optimizmusom védelmére az aláb-biakat kívánom megemlíteni.

Hillary Clintont menesztették. Állítólag ő volt a legnépszerűbb miniszter az Obama-kormányban, és mégis! Sokat ártott, nem csak nekünk, szerencsére Amerikának is, így nagy megkönnyebbülésünkre elköszönnek tőle. Hogyan sikerült ez neki? Hát úgy, hogy például félreértette az arab tavaszt. Egyiptomban amerikai pénzen tüntettek ezrek az arab nemzeti érdekeket képviselő elnök ellen, és ezeket szavazták le a mostani második, az alkotmányról szóló választáson, és győzedelmeskedett a fundamentalista vonal, majdnem kétharmaddal. Líbiában rendesen elintézték az örvendező győzőket. Szíriában nem sikerül a lázítás, amely látszólagosan ottani belügy, valójában Oroszország-ellenes akció. Nem sikerült Kínát háttérbe szorítani, az Irán és Észak-Korea elleni fenyegetések sem ártottak annyit a feleknek, mint Amerikának. Ártani igazán csak a szövetséges Európának sikerült, de annak nagyon. Érdekes amerikai termék a népszerű, hozzá nem értő celeb.

1. oldal / 2

Az Új Idők következő száma - ha az igért segítséget megkapjuk - 2014. január 10-én jelenik meg. Kérjük keressék a megszokott helyeken!

Török János alkotása

Jézus születése - Török János alkotása

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok

Vörösmarty Mihály - Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Giovanni Bellini alkotása

Mária a gyermekkel - Giovanni Bellini alkotása

Köszönjük támogatásukat

Irházi Erzsébet, Metz B. Beáta, Dalmay Árpád, dr. Dávid Lászlóné, V. L., dr. Vekerdi József, Láng Miklósné, Vígh Gábor, dr. Ita Jenő, Szigethy József, Dudás Antalné, Kertész Károlyné, Totth Elemér, Rébay Péter, Széles Imre, Révay György, Utasi Jánosné, Hegyi Katalin, Borsay Györgyné, Szenkovitz Ernőné, Sprincz Emma, Dáné Erzsébet, Szabadfi Erzsébet, Madaras Barbara és Károly, dr. Juhász Béla, Csabai Mihály, V. L., Fromann Zoltánné, Baranyai Veronika, Vereb Mihály, dr. Dávid Lászlóné, Metz B. Beáta, Szirmay Zoltánné, Marton Józsefné, Sebők Ferenc, Biczó Erzsébet, Wingert Magda, Kovács Ibolya, Dávid Szaniszla, Hegyi Katalin, Erdei Imre János, Kiss Attila, Kürthy István és neje, Pálos Frigyes, Őri Jenő, Horváth Attiláék, Otruba István, Chabrecsekné Kisházi Terézia, Vass László, Skoda Ferencné, Baán Etelka, Maróthi Mihályné, Rébay Péter, Körtvélyessy Lászlóné, Andrásfalvy Bertalan, Vörös Zoltánné, Dudás Antalné, Farkas Pálné, Trnovszky M. Katalin.

Mindenkori segítségüket hálásan köszönjük!

Kondor Katalin Tükörcserepek

Tükörcserepek

 A Kairosz Könyvkiadó megjelentette a nagyszerű publicista, Kondor Katalin Tükörcserepek című könyvét. Az Új Időkben közölt írások hűen tükrözik az elmúlt esztendők politikai, közéleti történéseit.

http://kairosz.hu/p/9813/tukorcserepek

Új Idők