uj-idok-header-newspapers3

Mi az Új Idők?

Az Új Idők a nemzet érdekeit szem előtt tartó időszaki kiadvány. Tizennyolc esztendeje, Pongrátz Gergellyel, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi parancsnokával indította útjára Vödrös Attila, a nem sokkal korábban a szocialista–liberális kormányzat által drasztikusan felszámolt Pest Megyei Hírlap főszerkesztője.

Tovább

Magyar az, aki itt él?

Értékelés:
(0 szavazat)

gedai

 

„Régi dicsőségünk,
Hol késel az éji homályban?
Századok ültenek el,
s te alattok mélyen enyésző.
Fénnyel jársz egyedül.”

„Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
mint oldott kéve, széthull nemzetünk.”

Költőink évszázadok óta a régi dicsőséget idézik, azok elmúltán keseregnek, vagy a nemzethalál vízióját vetítik elénk.
Való igaz, hogy „nagy volt hajdan a magyar”. Volt országunk; nemzetünket Árpád fejedelem állammá szervezte, Szent István, első királyunk pedig erős királysággá, európai hatalommá szilárdította, és ezt a birodalmat „Árpád hős magzatjai” felvirágozták.

  Ám a történelem folyamán birodalmak születnek és buknak el. Hol van Khufu fáraó Egyiptoma, Julius Caesar Rómája, de hol van Nagy Károly császár, Dzsingisz kán, Nagy Szulejmán szultán birodalma? És hol van Hitler és Sztálin diktatúrája? Szent István magyar birodalma is a múlté, 1526-ban elbukott. Országunk hadszíntér lett; pogány török és a töröknél is pogányabb „keresztény” császár hadai között vérzett (el) a magyar.

  Helyükre idegenek jöttek; menekültek és betelepítettek. A keresztény seregek ugyan kiverték országunkból a törököt, a császár (és magyar „király”) azonban – hadi jog alapján! – idegen híveinek adományozta a magyar föld nagy részét (Neoaquistica Commissio); a nemzetmegtartó kisnemesség tömegesen süllyedt jobbágysorba. Mindez előrevetítette Trianont. És 1920-ban – bizony belső férgek segítségével – formálisan is megtörtént az ezeréves Magyarország megcsonkítása, feldarabolása.
  De vesztett csaták és háborúk (török, I. és II. világháború), levert szabadságharcok (Rákóczi, 1848–49, 1956) után is „él a magyar, áll Buda még”.
  Valóban él a magyar? Magyar az, aki itt él? Mai magyarokkal tudna Hunyadi Nándorfehérvárnál győzni? 2014 magyarjai tudnának Rákóczi kurucai, 1848. márciusi ifjai vagy akár 1956 „srácai” lenni? Erkölcsi megújulás nélkül aligha. Mert „veszni tért” erkölcsünk. A keresztény magyar útról mintegy másfél évszázaddal ezelőtt kezdtek bennünket letéríteni.
  Nem kevés sikerrel, de mi is hagytuk magunkat letéríteni, sőt még segítőik is akadtak közülünk. 1867 után – látszólag – óriási gazdasági fellendülés történt, de ennek nagy részben áldozatul esett mindaz a szellemi érték, amely a Kárpát-medencét magyarrá és kereszténnyé tette. Most a XXI. századi jövőnk a mi kezünkben (pontosabban a mi kezünkben tartott golyóstollban) van. Mi döntünk, hogy folytatódik-e a 2010-es felismerést követő ország- és nemzet-újjáépítés, vagy ismét a nemzetrombolóknak adjuk országunkat. Mi döntünk, hogy a fény kiteljesedik-e a magyar égen, vagy sötétség borul hazánkra. Végleg.

Dr. Gedai István

(A szerző a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója)

Olvasás: 7739 alkalommal
Dr. Gedai István

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Legfrissebbek a szerzőtől: Dr. Gedai István

Az Új Idők következő száma - ha az igért segítséget megkapjuk - 2014. január 10-én jelenik meg. Kérjük keressék a megszokott helyeken!

Török János alkotása

Jézus születése - Török János alkotása

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok

Vörösmarty Mihály - Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Giovanni Bellini alkotása

Mária a gyermekkel - Giovanni Bellini alkotása

Köszönjük támogatásukat

Irházi Erzsébet, Metz B. Beáta, Dalmay Árpád, dr. Dávid Lászlóné, V. L., dr. Vekerdi József, Láng Miklósné, Vígh Gábor, dr. Ita Jenő, Szigethy József, Dudás Antalné, Kertész Károlyné, Totth Elemér, Rébay Péter, Széles Imre, Révay György, Utasi Jánosné, Hegyi Katalin, Borsay Györgyné, Szenkovitz Ernőné, Sprincz Emma, Dáné Erzsébet, Szabadfi Erzsébet, Madaras Barbara és Károly, dr. Juhász Béla, Csabai Mihály, V. L., Fromann Zoltánné, Baranyai Veronika, Vereb Mihály, dr. Dávid Lászlóné, Metz B. Beáta, Szirmay Zoltánné, Marton Józsefné, Sebők Ferenc, Biczó Erzsébet, Wingert Magda, Kovács Ibolya, Dávid Szaniszla, Hegyi Katalin, Erdei Imre János, Kiss Attila, Kürthy István és neje, Pálos Frigyes, Őri Jenő, Horváth Attiláék, Otruba István, Chabrecsekné Kisházi Terézia, Vass László, Skoda Ferencné, Baán Etelka, Maróthi Mihályné, Rébay Péter, Körtvélyessy Lászlóné, Andrásfalvy Bertalan, Vörös Zoltánné, Dudás Antalné, Farkas Pálné, Trnovszky M. Katalin.

Mindenkori segítségüket hálásan köszönjük!

Kondor Katalin Tükörcserepek

Tükörcserepek

 A Kairosz Könyvkiadó megjelentette a nagyszerű publicista, Kondor Katalin Tükörcserepek című könyvét. Az Új Időkben közölt írások hűen tükrözik az elmúlt esztendők politikai, közéleti történéseit.

http://kairosz.hu/p/9813/tukorcserepek

Új Idők