uj-idok-header-newspapers3

Mi az Új Idők?

Az Új Idők a nemzet érdekeit szem előtt tartó időszaki kiadvány. Tizennyolc esztendeje, Pongrátz Gergellyel, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi parancsnokával indította útjára Vödrös Attila, a nem sokkal korábban a szocialista–liberális kormányzat által drasztikusan felszámolt Pest Megyei Hírlap főszerkesztője.

Tovább

Rózsika néném karácsonya

Értékelés:
(0 szavazat)

s ra-uj

  Rózsika nagynéném életének az adventi mise elmaradhatatlan része volt. Kisvárosok külterületein, mezőgazdasági középiskolákban tanított matematikát, és ha eljött a december, minden áldott nap begyalogolt a központba a hajnali misékre, ha esett, ha fújt, ha a téli hidegben az út korcsolyapályává fagyott; elment a kommunista diktatúra vagy az ’56-ot követő vészkorszak tiltása ellenére is. Egyre idősebben, egyre fájósabb lábbal zarándokolt egészen élete végéig.

  Rózsika nagynéném még a régi iskolához tartozott. Az irigylésre méltó elvhű emberekhez, akik számára a vallásos hit megélése és gyakorlása olyan magától értetődő volt, mint a levegővétel, és amelyből tartást merített és belső mércét kapott.
1956-ban Fertődön tanított, és osztálya a forradalom leverése után testületileg „disszidált” a néhány kilométerre lévő osztrák határon át. Ami a megtorlás idején elbocsátást és megbélyegzést vont maga után. De Rózsika nénémnek szerencséje volt. Karcag mezőgazdasági technikumának élelmes igazgatója, kihasználva a lehetőséget, hogy a sok elbocsátott, de kitűnő „ellenforradalmi” tanár közül válogatva elitiskolát hozhat létre, kiharcolta, hogy alkalmazhassa őket. Ám éreztette velük, hogy saját érdekükben meg kell húzniuk magukat.

  Rózsika néném nem vitatkozott, de azért vasárnaponként továbbra is eljárt a templomba. A kisváros hétvégi jövés-menésében útjai nem tűntek fel. Aztán eljött a december, s vele az adventi misék. Télvíz idején idővel szemet szúrt a hajnalonként a prériről a templomba gyalogoló magányos alak, akiről a város urainak is jelentést tettek. A tanácsiak számon kérték az igazgatót, ő pedig Rózsika nénémet. Legalább délután menjen, és ne mindennap, próbálta könyörgőre fogni Hajdú János igazgató, aki ragaszkodott Rózsika nénémhez, de meg akart felelni az elvtársainak is. Amikor nagynéném dacos ellenállását látva felmérte, hogy az adventi misékből nem enged, a pályától való eltiltás veszélyét hozta fel végső érvként.

  Egyedül élő Rózsika néném számára a tanítás kenyérkeresetnél több: az élete volt. A többnyire kollégista parasztgyerekeknek nemcsak szeretve becsült tanára, de pótmamája is volt, bennük találta meg a családot, tanári hivatásában pedig a célt, amely értelmet és örömet adott mindennapjainak. De hite gyakorlásáról még a tanári pálya kedvéért sem mondott le. Továbbra is eljárt az adventi misére, és elszántságát látva felettesei végül kénytelenek voltak szemet hunyni templomba járása fölött.
  Ma is magam előtt látom őt, amint a családi karácsonyokon szerényen üldögél a vidám szobában. Ma már érteni vélem szelíd kék szemének elnéző pillantását, miközben a vacsorával és a gyertyagyújtással elfoglalt felnőttek nyüzsgését figyelte. Nénémnek is jóleshetett, hogyne esett volna jól a családi együttlét, a karácsonyfa, az ajándékok, a szentestei vacsora, de az ő szíve ezek nélkül is telve volt karácsonyi örömmel. A Megváltó születésére várakozók örömével, amelyre négy hosszú héten át készülődött az adventi miséken.


D. Veszelszky Sára

Olvasás: 7043 alkalommal
D. Veszelszky Sára

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tovább a kategóriában: « Viszontlátásra Postánkból »

Az Új Idők következő száma - ha az igért segítséget megkapjuk - 2014. január 10-én jelenik meg. Kérjük keressék a megszokott helyeken!

Török János alkotása

Jézus születése - Török János alkotása

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok

Vörösmarty Mihály - Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Giovanni Bellini alkotása

Mária a gyermekkel - Giovanni Bellini alkotása

Köszönjük támogatásukat

Irházi Erzsébet, Metz B. Beáta, Dalmay Árpád, dr. Dávid Lászlóné, V. L., dr. Vekerdi József, Láng Miklósné, Vígh Gábor, dr. Ita Jenő, Szigethy József, Dudás Antalné, Kertész Károlyné, Totth Elemér, Rébay Péter, Széles Imre, Révay György, Utasi Jánosné, Hegyi Katalin, Borsay Györgyné, Szenkovitz Ernőné, Sprincz Emma, Dáné Erzsébet, Szabadfi Erzsébet, Madaras Barbara és Károly, dr. Juhász Béla, Csabai Mihály, V. L., Fromann Zoltánné, Baranyai Veronika, Vereb Mihály, dr. Dávid Lászlóné, Metz B. Beáta, Szirmay Zoltánné, Marton Józsefné, Sebők Ferenc, Biczó Erzsébet, Wingert Magda, Kovács Ibolya, Dávid Szaniszla, Hegyi Katalin, Erdei Imre János, Kiss Attila, Kürthy István és neje, Pálos Frigyes, Őri Jenő, Horváth Attiláék, Otruba István, Chabrecsekné Kisházi Terézia, Vass László, Skoda Ferencné, Baán Etelka, Maróthi Mihályné, Rébay Péter, Körtvélyessy Lászlóné, Andrásfalvy Bertalan, Vörös Zoltánné, Dudás Antalné, Farkas Pálné, Trnovszky M. Katalin.

Mindenkori segítségüket hálásan köszönjük!

Kondor Katalin Tükörcserepek

Tükörcserepek

 A Kairosz Könyvkiadó megjelentette a nagyszerű publicista, Kondor Katalin Tükörcserepek című könyvét. Az Új Időkben közölt írások hűen tükrözik az elmúlt esztendők politikai, közéleti történéseit.

http://kairosz.hu/p/9813/tukorcserepek

Új Idők