uj-idok-header-newspapers3

Mi az Új Idők?

Az Új Idők a nemzet érdekeit szem előtt tartó időszaki kiadvány. Tizennyolc esztendeje, Pongrátz Gergellyel, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi parancsnokával indította útjára Vödrös Attila, a nem sokkal korábban a szocialista–liberális kormányzat által drasztikusan felszámolt Pest Megyei Hírlap főszerkesztője.

Tovább

Molnos Angéla köszönő szavai

Értékelés:
(0 szavazat)

  Kedves vendégek és vendéglátók! 

  Kedves Vödrös Attila!
  Engedjék meg, hogy néhány szóban köszönetet mondjak azért, hogy meghívtak erre az estére és elismerésben részesítenek. Nekem már az is nagy öröm volt, amikor múlt nyáron Attila megkérdezte, volna-e kedvem egy sorozatot indítani a magyar nyelvről. Hát hogyne lett volna.
  Szeretek írni, és hat évvel ezelőtt azért jöttem haza, hogy tegyek valamit a magyar nyelv megmentéséért.
  Szeretném szétkiáltani e kis megcsonkított ország minden zugába, az egész Kárpát-medencébe:

  Óvjátok meg a magyar nyelvet! Figyeljetek rá! Ne hagyjátok elkorcsulni! 

  Ne hagyjátok haldokolni! Élesszétek föl!Újítsátok meg saját ősi szellemében!
  Fejlesszétek tovább! Ne kövessétek a nyelvrontókat!
  Ne higgyetek a hamis nyelvművelőknek!
  Ne higgyetek azoknak, akik lekicsinylik e csodás örökségünket!
  Valaki fölvetette, ha egy nagyobb példányszámú lapban írnék, sokkal több olvasót elérhetnék. Lehet, de nem hiszek a nagy számok fontosságában. Aránylag kevés igaz szívű embernek írni nagy élmény az írónak, de még ennél is több.
  Sokszor azt érzem, hogy az olvasókkal együtt gondolkodom. Nem lepődöm meg, amikor egy-egy levélíró azt állítja, hogy utolsó cikkemben pontosan az ő gondolatait öntöttem szavakba. Így együtt fedezzük föl együvé tartozásunkat. Egy ősi nemzet sarjadékai vagyunk, és ugyanazt a nyelvet beszéljük a szó legmélyebb értelmében.
  Hiszem, hogy a gondolatok és érzések, amelyek e szellemi együtt lélegzés során megfogalmazódnak, nem vesznek el, hanem tovább élnek, és terjednek, túl az Új Idők olvasókörén is.
  Röviden csak azt akarom kifejezni, hogy nagyon jól érzem magam, otthon érzem magam az Új Idők hasábjain. Nem vágyom máshová.
Ötvennégy év külföldi tartózkodás során úgy hozzászoktam a hontalansághoz, hogy már-már azt hittem, akárhol otthon lehet az ember. Később rájöttem, hogy ez mégsem igaz.
  Ahogy 1989 végén a Temze-parti lakásomban a képernyőn megjelentek a temesvári események, furcsa dolog történt. Valami hatalmas erő rázott meg.     Kicsordultak a könnyeim, és két hétig szinte megállás nélkül zokogtam. Többé nem éreztem magam otthon Londonban. Őseim akarata ragadott magával, de nem tudtam, mitévő legyek.
  Elmúlt néhány év. Egyszer elmentem egy londoni magyar ünnepségre. Három kiváló előadó beszélt: Pátkai Róbert, az angliai magyar szervezetek szövetségének elnöke; Jeszenszky Géza, az akkori magyar külügyminiszter és Tőkés László, királyhágómelléki püspök. Más-más szavakkal mindhárman ugyanazt az üzenetet hozták: együvé tartozunk. Ott hallottam először, hogy Antall József, az orosz csapatok kivonulását elrendelő, első szabad kormány feje minden magyar ember kormányfőjének tekinti magát, akárhol a nagyvilágban él is az a magyar.
  Így tudtam meg, hogy hazám újra befogadott, és hazahív.
  E csodának egyik mozzanata a mai este.
  Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm a Stolmár Ilona-emlékgyűrűt.


Molnos Angéla

(2002. április 15.)


Olvasás: 11799 alkalommal
Újidők

E-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Legfrissebbek a szerzőtől: Újidők

Kapcsolódó elemek

Az Új Idők következő száma - ha az igért segítséget megkapjuk - 2014. január 10-én jelenik meg. Kérjük keressék a megszokott helyeken!

Török János alkotása

Jézus születése - Török János alkotása

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok

Vörösmarty Mihály - Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Giovanni Bellini alkotása

Mária a gyermekkel - Giovanni Bellini alkotása

Köszönjük támogatásukat

Irházi Erzsébet, Metz B. Beáta, Dalmay Árpád, dr. Dávid Lászlóné, V. L., dr. Vekerdi József, Láng Miklósné, Vígh Gábor, dr. Ita Jenő, Szigethy József, Dudás Antalné, Kertész Károlyné, Totth Elemér, Rébay Péter, Széles Imre, Révay György, Utasi Jánosné, Hegyi Katalin, Borsay Györgyné, Szenkovitz Ernőné, Sprincz Emma, Dáné Erzsébet, Szabadfi Erzsébet, Madaras Barbara és Károly, dr. Juhász Béla, Csabai Mihály, V. L., Fromann Zoltánné, Baranyai Veronika, Vereb Mihály, dr. Dávid Lászlóné, Metz B. Beáta, Szirmay Zoltánné, Marton Józsefné, Sebők Ferenc, Biczó Erzsébet, Wingert Magda, Kovács Ibolya, Dávid Szaniszla, Hegyi Katalin, Erdei Imre János, Kiss Attila, Kürthy István és neje, Pálos Frigyes, Őri Jenő, Horváth Attiláék, Otruba István, Chabrecsekné Kisházi Terézia, Vass László, Skoda Ferencné, Baán Etelka, Maróthi Mihályné, Rébay Péter, Körtvélyessy Lászlóné, Andrásfalvy Bertalan, Vörös Zoltánné, Dudás Antalné, Farkas Pálné, Trnovszky M. Katalin.

Mindenkori segítségüket hálásan köszönjük!

Kondor Katalin Tükörcserepek

Tükörcserepek

 A Kairosz Könyvkiadó megjelentette a nagyszerű publicista, Kondor Katalin Tükörcserepek című könyvét. Az Új Időkben közölt írások hűen tükrözik az elmúlt esztendők politikai, közéleti történéseit.

http://kairosz.hu/p/9813/tukorcserepek

Új Idők