uj-idok-header-newspapers3

Mi az Új Idők?

Az Új Idők a nemzet érdekeit szem előtt tartó időszaki kiadvány. Tizennyolc esztendeje, Pongrátz Gergellyel, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi parancsnokával indította útjára Vödrös Attila, a nem sokkal korábban a szocialista–liberális kormányzat által drasztikusan felszámolt Pest Megyei Hírlap főszerkesztője.

Tovább

Szívünkbe írva

Értékelés:
(0 szavazat)

Csűrös Csilla

  „Még az esküvőmön is, amikor bevonultunk a templomba, az jutott eszembe, hogy Istenem, ez neki nem adatott meg! – meséli Kiss Réka, a Tóth Ilona tragikus történetét feldolgozó, édesapjával közösen írt, A csalogány elszállt című könyv egyik szerzője, két bájos, szöszke kicsi lány ifjú édesanyja. 

  – És erre gondoltam a gyerekeim születésekor is. Ugyananynyi idős voltam, amikor elkezdtem foglalkozni a koncepciós perével, mint akkor ő, huszonnégy éves. Szinte végigéltem vele a bebörtönzését, a kínjait, az elhúzódó perét, az elítélését, a kivégzését. Mélyen hívő, tiszta lelkű fiatal lány volt, aki orvosi hivatása szerint segíteni akart – ehhez képest válogatottan kegyetlen eszközökkel gyilkoló, elvetemült szörnyeteget kreált belőle a Kádár-diktatúra, csak hogy a forradalmat gyalázva igazolhassa önmagát itthon és külföldön. És még ma is vannak a történészek között is olyanok, akik az akkor született, leírt dokumentumoknak hisznek… Mennyi, akkor külföldre távozott ávós mérgezi, mérgezte odakint is a forradalom tisztaságát!”

 Csodálkozhatunk-e Kiss Réka utolsó mondatain akkor, amikor a rendszerváltozás utáni évek belügyminisztere írásba adta, hogy az ÁVO-n tilos volt a rabok fizikai bántalmazása…

  Mégis úgy érzem, lassan-lassan kezdenek helyükre kerülni a dolgok. Ahogyan az ’56-os forradalmárok ösztönösen is az 1848–49-es szabadságharccal vontak párhuzamot szimbolikus megnyilvánulásaikban, úgy tisztul és kerül lassan a történelmi emlékezetben is a nemzeti összefogás és szabadságvágy felemelően és megrendítően szép, XIX. századi történései mellé XX. századi felkelésünk és egyet akarásunk feledhetetlen tizenhárom napja.
  Az évtizedeken át tartó – Nagy Gáspár szavaival – „erkölcsi omlás és romlás” közepette mégis, talán, úgy érzem, úgy tapasztalom, kezdenek kikristályosodni azok az alapértékek és eszmék, amelyek mentén, amelyek alapján újraszőhető közösségi létünk szövete, amelyek a nemzeti közmegegyezés alappillérei lehetnek.
  Az október 23-i békemenet sok százezres, derűs hangulatú, közösségként együtt mozgó tömege számomra ezt bizonyítja.
  A magyar nemzet egységét lankadatlan buzgalommal sok-sok éve építgető Rákóczi Szövetség programjainak, fiatalok számára kiírt irodalmi, történelmi pályázatainak sikere szintén.
  Jóllehet, a mai fiatalok nagy részének érzelmi érintettségét illetően ezt korántsem gondolom így! Sajátos korszakváltás tanúi vagyunk. A családi legendáriumok szakadozottak, a félelem légkörében olykor elenyésztek, önmaguk ellen fordultak, olykor elhaltak. Az én generációm tapasztalatait már nem élték át az utánunk jövők.
  Mégsem mondhatunk le arról, hogy ne kerüljenek ők is érzelmi viszonyba 1956-tal!
  Emlékszem, gyerekkoromban milyen mélyen, máig hatóan megrendítettek az aradi tizenhármak naplói, utolsó szavaikban megnyilvánuló erkölcsi tisztaságuk és nagyságuk, sorsuk regényes feldolgozása! 1956-ról bizonyosan lehet és kell ugyanilyen érzelmi megközelítéssel, ugyanilyen hőfokon – bár pátoszmentesen – beszélni. A némaságában félelmetes nőtüntetésről, a mérlegelés helyett életáldozatra kész, lelkes és elszánt fiatalok és idősek, munkások, értelmiségiek sorsáról. A külföldre menekülőkről és az itthon maradottakról. Az elveikhez hűekről és az elbukásukban meghasonlókról.
  Most 1956-ot kell éltetni úgy, ahogyan életben tartották, áthagyományozták eleink 1848–49 érzéseit és emlékezetét.
  Ahogyan teszi ezt Kiss Réka, teszik szenvedélyes elkötelezettségű történelem- és irodalomtanárok, és ahogyan tennünk kell nekünk is, szülőként, felnőttként, a generációs lánc, a nemzeti emlékezet éltetőiként.

 

 Csûrös Csilla

(A szerző írásai a www.csuroscsilla.hu honlapon olvashatók.)

Olvasás: 12919 alkalommal
Csűrös Csilla

E-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Legfrissebbek a szerzőtől: Csűrös Csilla

Az Új Idők következő száma - ha az igért segítséget megkapjuk - 2014. január 10-én jelenik meg. Kérjük keressék a megszokott helyeken!

Török János alkotása

Jézus születése - Török János alkotása

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok

Vörösmarty Mihály - Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Giovanni Bellini alkotása

Mária a gyermekkel - Giovanni Bellini alkotása

Köszönjük támogatásukat

Irházi Erzsébet, Metz B. Beáta, Dalmay Árpád, dr. Dávid Lászlóné, V. L., dr. Vekerdi József, Láng Miklósné, Vígh Gábor, dr. Ita Jenő, Szigethy József, Dudás Antalné, Kertész Károlyné, Totth Elemér, Rébay Péter, Széles Imre, Révay György, Utasi Jánosné, Hegyi Katalin, Borsay Györgyné, Szenkovitz Ernőné, Sprincz Emma, Dáné Erzsébet, Szabadfi Erzsébet, Madaras Barbara és Károly, dr. Juhász Béla, Csabai Mihály, V. L., Fromann Zoltánné, Baranyai Veronika, Vereb Mihály, dr. Dávid Lászlóné, Metz B. Beáta, Szirmay Zoltánné, Marton Józsefné, Sebők Ferenc, Biczó Erzsébet, Wingert Magda, Kovács Ibolya, Dávid Szaniszla, Hegyi Katalin, Erdei Imre János, Kiss Attila, Kürthy István és neje, Pálos Frigyes, Őri Jenő, Horváth Attiláék, Otruba István, Chabrecsekné Kisházi Terézia, Vass László, Skoda Ferencné, Baán Etelka, Maróthi Mihályné, Rébay Péter, Körtvélyessy Lászlóné, Andrásfalvy Bertalan, Vörös Zoltánné, Dudás Antalné, Farkas Pálné, Trnovszky M. Katalin.

Mindenkori segítségüket hálásan köszönjük!

Kondor Katalin Tükörcserepek

Tükörcserepek

 A Kairosz Könyvkiadó megjelentette a nagyszerű publicista, Kondor Katalin Tükörcserepek című könyvét. Az Új Időkben közölt írások hűen tükrözik az elmúlt esztendők politikai, közéleti történéseit.

http://kairosz.hu/p/9813/tukorcserepek

Új Idők