uj-idok-header-newspapers3

Mi az Új Idők?

Az Új Idők a nemzet érdekeit szem előtt tartó időszaki kiadvány. Tizennyolc esztendeje, Pongrátz Gergellyel, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi parancsnokával indította útjára Vödrös Attila, a nem sokkal korábban a szocialista–liberális kormányzat által drasztikusan felszámolt Pest Megyei Hírlap főszerkesztője.

Tovább

Beavatkoznak a rejtőzködő választók?

Értékelés:
(0 szavazat)

s ra-uj

  A miniszterelnökségre pályázó Bajnai Gordon felsülni látszik. Jelöltként való felbukkanása és várható kudarca híveivel közös marxista világlátásának következménye. Marx a történelmet mechanikus folyamatnak tartotta, amelyben az emberi gondolatoknak és tetteknek nem tulajdonított jelentőséget. Bajnaiék is biztosra mentek a pénz, paripa, fegyver, a külföld és a média támogatásának birtokában – és nem számoltak az emberi reakciók kiszámíthatatlanságával.

 Terveik elvileg reálisnak tűntek, s a választásokon komolyan megszorongathatták volna a kormánykoalíciót. Biztosra vették az MSZP szövetségét, s vele a társadalomba beágyazott szervezeteik kihasználását, valamint elnökének hátralépését Bajnai erős külföldi támogatottsága láttán. Másrészt számítottak a választani nem tudó vagy nem akaró rejtőzködők nagy számának megnyerésére.

  Csakhogy. Először is alulértékelték Mesterházy Attilát. Ennek a lassú víz embernek eszében sincs mást győzelemre segíteni kitartó munkával újraépítgetett szavazóbázisuk átengedésével. Látszólagos simulékonysága csendes erőszakot és kemény ambíciót takar, amiről véletlenül magam is hallottam. Tavaly kárpátaljai házigazdám vendégei között felemlegette Mesterházy apukát és szavait, miszerint „fia miniszterelnök lesz!”. A fiút csak a rejtőzködő szavazók megnyerésével bizonyított magasabb támogatottság, nagyobb győzelmi esély kényszeríthetné meghátrálásra. 

  E rejtőzködők vélhetően szocialista nosztalgiájúak és világlátásúak. Utóbbiról H. G. Wells találóan írta: „Hibáztass valaki mást, és legyél erőszakos, amikor a dolgaid rosszul mennek… Marx a legolcsóbb és legalacsonyabbrendű emberi hajlamot a nagyképű filozófia pózaként ajánlotta fel, és a kétségbeesett tömeg soraiban küszködő aktív agyvelők áldozatul estek neki.” Tapasztalhattuk, hogy a balliberális oldal húsz éve erre a beidegződésre alapozva hergelte és hergeli a kisembereket a polgári vezetők ellen, és nyerte a választásokat. Elvileg most is sikerülhetett volna.

  Csakhogy az emberi reakciók kiszámíthatatlanok. A polgári oldal vezetőit ugyan sikerült meggyűlöltetniük – de egyúttal minden politikust is. „Gyűlölöm Orbán Viktort!”, „Gyűlölöm az összes rohadt politikust!”, hallani a kisemberektől, amibe Bajnait is beleértik.
  Méghozzá nevesítve. A múltja miatt. Amire Bajnai és hívei cinikusan rálegyintettek, tapasztalva, hogy az emberek könnyen felejtenek. De az emberi reakciók ezúttal is kiszámíthatatlanok voltak, amibe egy szerencsés véletlen is közrejátszhat. A tény, hogy Bajnai libatenyésztőket semmizett ki.
  Vidéken, főként az Alföldön ugyanis nem csak a gazdák ismerik a libatartás körülményeit. A tsz-ek számára sokan hizlalták ezt a szárnyast a kecsegtető jövedelem miatt. Tudják, hogy a májas libát éjszaka háromóránként kell tömni, ami testet-lelket kimerítő robot, így átélik a Bajnai által kisemmizett gazdák helyzetét.   Belevörösödnek a felháborodásba, ha neve szóba kerül.
  Ösztöneik tiltakoznak egy cinikus gazdasági kalandor miniszterelnök-jelöltsége miatt. Amelytől éppen ők, a Bajnaiék által a hatalomba jutás eszközéül felhasználni   kívánt és a polgári oldal által is alulértékelt, rejtőzködő kisemberek menthetnek meg bennünket.


D. Veszelszky Sára

Olvasás: 12666 alkalommal
D. Veszelszky Sára

E-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Új Idők következő száma - ha az igért segítséget megkapjuk - 2014. január 10-én jelenik meg. Kérjük keressék a megszokott helyeken!

Török János alkotása

Jézus születése - Török János alkotása

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok

Vörösmarty Mihály - Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Giovanni Bellini alkotása

Mária a gyermekkel - Giovanni Bellini alkotása

Köszönjük támogatásukat

Irházi Erzsébet, Metz B. Beáta, Dalmay Árpád, dr. Dávid Lászlóné, V. L., dr. Vekerdi József, Láng Miklósné, Vígh Gábor, dr. Ita Jenő, Szigethy József, Dudás Antalné, Kertész Károlyné, Totth Elemér, Rébay Péter, Széles Imre, Révay György, Utasi Jánosné, Hegyi Katalin, Borsay Györgyné, Szenkovitz Ernőné, Sprincz Emma, Dáné Erzsébet, Szabadfi Erzsébet, Madaras Barbara és Károly, dr. Juhász Béla, Csabai Mihály, V. L., Fromann Zoltánné, Baranyai Veronika, Vereb Mihály, dr. Dávid Lászlóné, Metz B. Beáta, Szirmay Zoltánné, Marton Józsefné, Sebők Ferenc, Biczó Erzsébet, Wingert Magda, Kovács Ibolya, Dávid Szaniszla, Hegyi Katalin, Erdei Imre János, Kiss Attila, Kürthy István és neje, Pálos Frigyes, Őri Jenő, Horváth Attiláék, Otruba István, Chabrecsekné Kisházi Terézia, Vass László, Skoda Ferencné, Baán Etelka, Maróthi Mihályné, Rébay Péter, Körtvélyessy Lászlóné, Andrásfalvy Bertalan, Vörös Zoltánné, Dudás Antalné, Farkas Pálné, Trnovszky M. Katalin.

Mindenkori segítségüket hálásan köszönjük!

Kondor Katalin Tükörcserepek

Tükörcserepek

 A Kairosz Könyvkiadó megjelentette a nagyszerű publicista, Kondor Katalin Tükörcserepek című könyvét. Az Új Időkben közölt írások hűen tükrözik az elmúlt esztendők politikai, közéleti történéseit.

http://kairosz.hu/p/9813/tukorcserepek

Új Idők