uj-idok-header-newspapers3

Mi az Új Idők?

Az Új Idők a nemzet érdekeit szem előtt tartó időszaki kiadvány. Tizennyolc esztendeje, Pongrátz Gergellyel, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi parancsnokával indította útjára Vödrös Attila, a nem sokkal korábban a szocialista–liberális kormányzat által drasztikusan felszámolt Pest Megyei Hírlap főszerkesztője.

Tovább

Mi és az új világ

Értékelés:
(0 szavazat)

csaba

  Sokkal jelentősebb ügy a Laborc–Portik-találkozó, mint azt hisszük, s mint amennyire az ügy visszhangja bent maradt a köztudatban, a fülekben. A titkosszolgálatok tisztjeit legalább három nagy hullámban bocsátották el állásukból 1989 óta, és attól a pillanattól kezdve ádáz ellenségként egy csapatba verődve súgnak-búgnak a mindenkori jobboldali hatalom ellen, adnak ki fontos adatokat, hol keletre, hol nyugatra. Mert az csak egy kérdés, hogy a Klubrádió legelfogultabb riporterei, rádiósai találkoztak rendszeresen Olli Rehnnel, Neelie Kroose-szal, Viviane Redinggel, sőt kimentek Stockholmba, Berlinbe, Párizsba fórumokat tartani, de az még csak egyoldalú információ lehetett volna, ha nem kaptak volna úgynevezett megbízható csatornákon megerősítő véleményeket. 

  Vagyis nemcsak az előző ciklusban tettek meg mindent, a szó szoros értelmében, a legátlátszóbbtól a legaljasabb tettekig, hanem még ebben a ciklusban is megteszik, főként nyugat felé, valószínűleg szervezetten, központi irányítással, mint a taxisblokád idején irányították az ellenállást a szélnek eresztett titkosszolgálati tisztek.

  Folyamatos, összehangolt akcióik az évek hosszú során át majdnem sikeressé lettek, még az Orbán Viktor eltávolításán fáradozó Angela Merkelt is be tudták csapni. Pont ebből gondolom feltételezésem igazságát, mert neki saját titkosszolgálati információi is lehettek, mielőtt egy uniós ország kétharmaddal megválasztott miniszterelnökének kikezdésébe belefogott. A szervezkedés olyan mértékű volt, hogy több szűrés után is igaznak tűntek a valótlan adatok a német kancellár számára. Sőt, nem is csak magyar adatokból dolgoztak, hanem a Magyarországról titkos úton Oroszországba és más nyugati országok titkosszolgálataihoz céltudatosan kijuttatott álhírekkel is bizonyosan, mert egy német kancellár ekkorát nem tévedhet. Meg is buktatták volna a törvényesen, demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt az unió „demokratái”, de akkor jött végre a civil összefogás, és megmentette a kormányt, a magyar népet. (A Laborc–Portik-ügyet nem elfelejteni, sőt Laborc akkori főnökével, Szilvásyval kibővíteni és a titkos államellenes szervezkedéseket felszámolni!)

  Április–májusban egy kicsit más irányból jött hatalmas támadás a kétharmados néphatalom ellen. A Zsidó Világkongresszus vezetője, Lauder úr szervezkedett, de pontosan a magyar zsidó hazafiak ellenállása miatt (civil összefogás!) bocsánatkérésre kényszerült, majd a bocsánatkérés után az amerikai zsidó szervezetek fordultak a magyar zsidó gyökerekkel rendelkező külügyminiszterhez, hátha megtéveszthető. Az ő válaszáról semmit sem tudunk, de azt tudjuk, amerikai kongresszusi képviselők csoportja megvédte az új magyar alkotmányt, megvédte a kormányt, és a magyar demokráciát elismerte. Immár harmadszor, civil kezdeményezésre, kimenekülhetett a kormány a kutyaszorítóból.
  Azt azonban látni kell, hogy ezek a támadó kezdeményezések csak a felszínt mutatják, a mélyben egy új világelképzelés áll, mely maga sem teljesen látható, csak bizonyos jegyei mutatkoznak meg. A legfontosabb jele, ami látszik, a szándékosan öszszefont, összefonódott világgazdaság, mely hirdeti: az egyetlen biztos jövő a fenntartható fejlődés útja, amit a fenntartható élet jelszava helyett hirdetnek. Hirdetik az áruk, a tőke és az eszmék szabad áramlását, imádják a pénzt, és a közösség elé helyezik az egyént, elszabadítva az önzést, melyet ki nem mondva az új világ legpozitívabb emberi tulajdonságaként kellene felfognunk. Ha ezt mélységében megértjük, azt is megérthetjük, hogy miért van útjában ennek az új világnak a krisztusi tanítás, a kereszténység és az Isten szóval kezdődő, majd végig kereszténydemokrata elvek alapján álló magyar alkotmány.
  Hihetetlen számukra, hogy el tudták érni, hogy az unió alkotmányából kimaradjon a keresztény alapokra való hivatkozás, és akkor egy semmi kis tízmilliós ország pedig ellenáll.
  Ma már az új világról szóló tanok olyanok lettek, mint a vallási dogmák, hívei – a politikusok, a neoliberális közgazdászok, a zöldértelmiség – pedig olyanok, mint vallások fundamentalista papjai. Nem ismernek könyörületet. Ennek az eszmerendszernek olyan hatalmas „keresztes lovagszervezetei, templáriusai” vannak, mint az IMF, a Világbank, az Egyesült Államok elnökének bizonyos tanácsadó szervezetei és az Európai Unió fundamentalista vezető szervei.
  A könyörtelen eszme terjedése nyomorba taszítja a világot, elszennyezi a földi környezetet, és gazdasági gyarmattá degradálja az egész világot. Hihetetlen számukra, hogy az egész világ gyarmatosítható, és egy semmi kis tízmilliós ország pedig ellenáll.
  A tömegnyomor ellen egyetlen módszer létezik: az önellátás. Lassan az egész emberiség nyomorban él, miközben a látszat, az éhes tömegeknek mutatott „nagy zabálás” és „valóvilágos” hedonista műsorok azt hitetik el, hogy az egész világ túlzabálja magát. Nálunk a tömegeknek magot, földet, kisállatokat osztanak, közmunkaprogramokat szerveznek. Hogyan képzeljük ezt mi el? Helyes út a Bajnai-féle eljárás a libatenyésztőkkel szemben, mert attól válik földönfutóvá a földműves és annak gyermekei. Követendő példa az unió keleti felében, mert azért a nyugatiban ők sem akarják! Ott nem demokratikus.
  Mindezek alapján elmondhatjuk, könyörtelen következetességgel minden kormány elmozdítható, de a civil mozgalmak ellen már csak igazi fegyverrel lehet föllépni. Angela Merkel már ezt is meglebegtette (úgy látszik, mindig az első sorba tolakszik). Kapott is rá méltó választ, de tanulságul szolgálhat nekünk, hogy már ez sem lehetetlen.
  Továbbra is mondom, minden csatát nem szabad megnyerni, de a háborút meg kell nyerni, még a globalizmussal szemben is! Fegyvereink: a gyarmati sor ellen megküzdő kormány, a közösség ereje, a civil összefogás és a néptömegek önellátásának megszervezése. Ha fegyvereinket jól használjuk, akkor a gumilövedékes „demokrata”, Gyurcsány mintájára a gépfegyveres Európai Unió jöhetne, de nem fog jönni, mert addigra már nem leszünk egyedül, követőink lesznek! A világ nagyobbik fele csodál minket.
  Örüljünk és csodálkozzunk mi is! Mert mi volt ahhoz a csatához képest Góliát megparittyázása, amit mi vívunk, és amit megnyerhetünk! Isteni csodák történnek velünk is!


Vödrös Csaba

Olvasás: 12785 alkalommal
Vödrös Csaba

E-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Legfrissebbek a szerzőtől: Vödrös Csaba

Az Új Idők következő száma - ha az igért segítséget megkapjuk - 2014. január 10-én jelenik meg. Kérjük keressék a megszokott helyeken!

Török János alkotása

Jézus születése - Török János alkotása

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok

Vörösmarty Mihály - Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Giovanni Bellini alkotása

Mária a gyermekkel - Giovanni Bellini alkotása

Köszönjük támogatásukat

Irházi Erzsébet, Metz B. Beáta, Dalmay Árpád, dr. Dávid Lászlóné, V. L., dr. Vekerdi József, Láng Miklósné, Vígh Gábor, dr. Ita Jenő, Szigethy József, Dudás Antalné, Kertész Károlyné, Totth Elemér, Rébay Péter, Széles Imre, Révay György, Utasi Jánosné, Hegyi Katalin, Borsay Györgyné, Szenkovitz Ernőné, Sprincz Emma, Dáné Erzsébet, Szabadfi Erzsébet, Madaras Barbara és Károly, dr. Juhász Béla, Csabai Mihály, V. L., Fromann Zoltánné, Baranyai Veronika, Vereb Mihály, dr. Dávid Lászlóné, Metz B. Beáta, Szirmay Zoltánné, Marton Józsefné, Sebők Ferenc, Biczó Erzsébet, Wingert Magda, Kovács Ibolya, Dávid Szaniszla, Hegyi Katalin, Erdei Imre János, Kiss Attila, Kürthy István és neje, Pálos Frigyes, Őri Jenő, Horváth Attiláék, Otruba István, Chabrecsekné Kisházi Terézia, Vass László, Skoda Ferencné, Baán Etelka, Maróthi Mihályné, Rébay Péter, Körtvélyessy Lászlóné, Andrásfalvy Bertalan, Vörös Zoltánné, Dudás Antalné, Farkas Pálné, Trnovszky M. Katalin.

Mindenkori segítségüket hálásan köszönjük!

Kondor Katalin Tükörcserepek

Tükörcserepek

 A Kairosz Könyvkiadó megjelentette a nagyszerű publicista, Kondor Katalin Tükörcserepek című könyvét. Az Új Időkben közölt írások hűen tükrözik az elmúlt esztendők politikai, közéleti történéseit.

http://kairosz.hu/p/9813/tukorcserepek

Új Idők