péntek, 03 január 2014 10:27

Rendületlenül

Mal rik-uj

  Összeszorult a torkom, amikor ennek a cikknek a megírására megkaptam a felkérést: „A következő, s egyben az utolsó számunk búcsúzó cikke miatt keresem.”

  Lezárult egy korszak. Barátunk, főszerkesztőnk, Vödrös Attila belefáradt a lap fenntartásáért folytatott kilátástalan és állandó küzdelembe. Egész életében a hazáját és olvasóit szolgálta tollával. Rendületlenül.
  Mint ahogy rendületlenül kitartottak mellette az Új Idők olvasói is. Tudom, hogy támogatásuk, bár nem volt elegendő a lap fenntartásához, de mégis: hosszú időn keresztül az erkölcsi erőt adta a munkához. Azt a tudatot, hogy érdemes írni. Van, akivel együtt rezdül a lelkünk, vannak, akikért érdemes rendszeresen összegyűjteni a témákat, kézbe venni a tollat, és írni a magunk közös igazságáról. Arról az igazságról, amelyet mi gondolunk annak, és nem arról, amit tőlünk várnak, vagy amiről azt gondoljuk, hogy elvárnak tőlünk.

csütörtök, 12 december 2013 18:17

Együtt ünneplünk

Mal rik-uj

  Van egy jellegzetessége a magyar demokráciának: nem tudunk együtt ünnepelni. Látszólag.

  Úgy tűnik, mintha nem lenne az ünneplésben egység, de ez csak a felszín. A jó szándékú, normális és tisztességes többség ugyanis együtt ünnepel, a többség egységet akar, a többség nem szereti a széthúzást. A többségnek igenis közös akarata, közös elképzelése van a hazájáról, és mindenekelőtt szereti azt.
  Van viszont az országnak és egyúttal a nemzetnek egy olyan része, amelynek a tagjai nem az egységben érdekeltek, hanem a széthúzásban. Ez az érdek egy állandó kisebbségre jellemző, és csak rájuk. Ők a mai politikai ellenzék, a magukat demokratikusnak nevező baloldal tagjai. A baloldali politikai erők ebben az országban ugyanis mindig kisebbségben voltak még akkor is, amikor hatalmon voltak.

csütörtök, 14 november 2013 01:00

Egy hazugság margójára

Mal rik-uj

  Emlékszem, úgy két évvel ezelőtt a Gellérthegyen egy Kiskabos-forma ember bongyor vörös hajjal és hajmeresztő vehemenciával arról győzködött, hogy milyen mocsok dolog, hogy a kormány a gazdagok pártján áll. Az illető aktivista mellesleg fotós hiénaként a hegyre fellátogató turistacsoportokra várva töltötte ily módon hasznosan a szabadidejét. Megütközve hallgattam az érvelését. Mivel értelmesnek tűnt, és éppen rá is értem, vitába is szálltam volna vele. Nem sikerült. Bizonyára mindenki ismeri azt a porszívóügynök-viselkedést, amikor mindegy, milyen érvet sorakoztat fel a beszélgetőpartner – például hogy nincs lakása –, az ügynököt a legkevésbé sem érdekli. Az előadást, a nehezen megtanult szöveget ebben az esetben is végigmondja. Na, így hallgattam végig végül kényszerűen az előadást arról, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó (szja) a gazdagok javát szolgálja. Mert a gazdagoknál így több pénz marad.

hétfő, 02 szeptember 2013 02:00

A szekér halad

Mal rik-uj

  Szinte visszasírom a rendszerváltást követő választásokat. A pártok kampánya még nem abból állt, hogy vég nélkül szidták, szapulták az éppen kormányon lévőt. Akkoriban volt még arra próbálkozás, hogy pozitív értékek mellé sorakoztassák fel az embereket. Gondoljunk csak az „Isten, haza, család” vagy a „Van, aki szabadon szereti” szlogenekre.

  Aztán az MDF rövidre és sok tekintetben elhibázottra sikerült országlását követően visszajött a „Megbízható megoldás”, az egykori állampárt, Horn Gyulával. Az „Együtt sikerülni fog” szlogennel takarózó SZDSZ-szel bőven a kétharmadot meghaladó koalíciót alkotva korlátlan hatalommal folytatták az Antallékra erőltetett hibás privatizációt, akadálytalanul gazdagodva az állami vagyonból, miközben kiszolgáltatták az országot a külföldi tőkés csoportoknak is. Aztán jött egy váratlan fordulat, és szinte meglepetésként a Fidesz szerezte a legtöbb szavazatot, komoly zavart okozva az előre eltervezett és addig simán zajló „rendszerváltó” (vagyonosodási) folyamatban. „Szabadulj meg a narancsuralomtól!”, szólt hozzánk ezután a kis kormányzati zsarolópárt plakátja, fordulatot hozva a kommunikáció mikéntjében. Talán ez volt az a pillanat, amikortól a göbbelsi ellenségképképzés fontos kampányeszközzé vált, és a választási kampányokat az ellenfél ócsárlása, a cigányviktorozás, a diktátorozás, a „lopstop”-ozás hatotta át. A jobboldal első számú vezetőjét az ország első számú közellenségévé igyekeztek változtatni. Ehhez már rövidesen Ron Werber, az izraeli csodaszakember kellett, az uszítás és gyűlölködés nagymestere. Elszabadult a pokol, a szekértáborokba rendeződés, a családtagok egymásnak esése, a vég nélküli és egy célt szolgáló indulatok gerjesztése, a vegyépszerezés, orbánbányázás, mocskosfasisztázás: bármi áron vissza a hatalomba! A régi rendszer százszázalékos, majd az MSZP–SZDSZ-kormány kétharmados többsége után újra választást veszíteni nem lehetett jó érzés, belátom.

csütörtök, 01 augusztus 2013 02:00

Szervezeti kultúra

Mal rik-uj

  Él és virágzik a párt, népünk demokratikus, haladó

  Egyszer valahol Amerikában elvégeztek egy kísérletet. Egymást nem ismerő embereket csoportokba szerveztek, és feladatot adtak nekik. A kísérlet része volt: nem adtak utasítást, hogy a feladatot milyen módszerrel oldják meg. A csoportok tehát külső irányítás nélkül kezdtek munkához, a saját maguk által kialakított módszerrel. Aztán a kísérlet vezetői kicserélték a csoportok felét új emberekre. A munka zajlott tovább. Majd a csoportnak azt a felét is kicserélték, amelyet az első körben nem. Ettől kezdve a csoportokban már nem volt olyan ember, aki ott lett volna az eredeti munkamódszer kialakításakor. A csoportokban ezután még három generáción keresztül cserélték az abban dolgozó embereket. Tudják, kedves Olvasóink, hogy mi volt a tanulság? A harmadik, teljesen új generáció az esetek körülbelül nyolcvan százalékában ugyanazzal a munkamódszerrel dolgozott, mint amelyet a legelső csoport kialakított. A kísérlet kitűnően megmutatta, milyen nagy ereje van egy szervezetnél a szervezeti kultúrának, a szervezet hagyományainak.

péntek, 02 augusztus 2013 21:01

Az élcsapat

Mal rik-uj

  A felületesebb, esetleg feledékeny szemlélő bizonyára furcsának és elgondolkodtatónak találja a tényt, hogy ma Magyarországon van olyan önmagát kizárólagosan demokratikusnak nevező politikai társaság, amely az ország többségének érdeklődését maga mögött tudó televíziót egy politikai rendezvényről kitilt. Mert Szárszón ez történt. Farkasházy, miközben vendégül látta Mesterházyt, megtiltotta, hogy a Hír TV a rendezvényen forgasson.
  Nagy dolog ez manapság egy humorista életében. Nem kellett igénybe vennie a főcenzor asszony, alias Lendvai Ildikó segítségét, nélküle is kitűnően élt a rendezvény cenzori jogaival. Vicces (sőt mulatságos) emberünk talán fél a nyilvánosságtól.
  Leginkább az gondolkodtatott el, hogy vajon mi lehet az a sötét gondolat egy önmagát humoristaként (is) azonosító ember fejében, vagy mi lehet az a ki nem mondott félelem, hogy nem bírja elviselni, ha valaki egyszerűen tükröt tart neki(k), miközben ő maga hivatásszerűen tart görbe tükröt másoknak. Talán a tükör egyenessége zavarhatja. A kendőzetlen valóság, ahogy tíz év kihagyás után Szárszón összejött a honi és külhoni baloldal. Talán az, hogy nekik, róluk nem lehet cenzúrázatlanul tükröt tartani. Sem egyeneset, sem görbét.

vasárnap, 07 július 2013 09:27

Gyanúkampány

Mal rik-uj

Kampányidőszak előtt állunk. Pontosabban szólva csak azt gondoljuk, mert egyes politikai formációk már javában kampányolnak, mások már egy éve alulról igyekeznek átütni a kommunikációs ingerküszöböt. Azt azonban mindannyian tudjuk, hogy ez még csak a bemelegítés időszaka volt, a java, az igazi küzdelem azért még hátravan. Az előttünk álló szűk esztendő bővelkedni fog harsány kampányolásban. Bizton számíthatunk arra, hogy mostantól ami elhangzik a médiában, annak a fele sem lesz igaz. Miért lehetünk ebben ilyen biztosak? Azért, mert a politikai cirkusz porondján ugyanazok igyekeznek a nagyérdeműt hol tapsra, de még inkább pfujolásra bírni, mint ezelőtt négy vagy nyolc évvel. És az erkölcseiben züllött, alvilággal szövetkező baloldal akkor sem válogatott az eszközökben, mert a hatalomért semmi sem drága. Különösen nem az ellenfél becsülete.

Kezemben van egy „bizalmas munkaanyag!” feliratú levél 2005. február 22-i dátummal. A hitelességét nem bizonyítja sem pecsét, sem aláírás, tehát már most kijelentem, hogy a valósággal való bármilyen hasonlóság csak a véletlen műve. Mégis, az azóta történtek azt a látszatot keltik, mintha igaz volna a tartalma.

vasárnap, 02 június 2013 12:02

Neveletlenek

Mal rik-uj

Néhány dolog újra világosabb lett. Mindig van néhány jelenség, valahonnan mélyről, a zsigerekből fakadóan, a neveltetés és a szellemi örökség által meghatározottan, ami a felületes szemlélő figyelmét először elkerüli, mert nem nyilvánít neki különösebb jelentőséget. Talán mert megszokta. Olyan, apróságnak tűnő dolgok ezek, amelyeket csak a figyelmes szemlélő tud egymás mellé illeszteni és azok között az összefüggéseket meglátni. Eleinte. Aztán ebben a rendezetlen halmazban ahogy az összeillő elemek – mint a mozaikkockák – egymás mellé kerülnek, egyre inkább mindenki számára felismerhetővé és világossá válik a kép egésze. Ismét jobban érthetjük a körülöttünk lévő világot.

  Új, tiszta tudással egészült ki a szocialista nómenklatúra egészéről, lényegéről alkotott kép. A Gyurcsány-kormány egyik titkosszolgálati vezetője az alvilág egyik vezetőjével egyeztetett arról, hogy a szervezett bűnözők milyen segítséget nyújtanának a baloldal hatalomban maradásához. Nyújtott azelőtt is, rendszeresen hordott pénzt meg nem nevezett szocialistáknak. Hívhatjuk a jelenséget „büntetlenséget a Fidesz lejáratásáért cserébe” paktumnak.

szerda, 01 máj. 2013 12:17

Depresszió

Mal rik-ujKevés embernek mondtam eddig – nem is tudom, miért, talán eddig nem tulajdonítottam ennek különösebb jelentőséget –, hogy Dale Carnegie „Sikerkalauz, avagy hogy nyerjünk barátokat és befolyásoljuk az embereket” című bestseller könyvét vörös keményfedeles kötésben először munkásőrparancsnok rokonomtól kaptam meg. Úgy tizennyolc éves lehettem, 1985-öt írtunk talán. Ez volt az az év, amelyről Bogár Lászlótól tudom, hogy az MSZMP KB határozatot hozott arról, hogy Magyarországon be kell vezetni a kapitalizmust. Akik értették az idők szavát, sürgősen elkezdtek új módszereket tanulni az addigiak helyett.

A dicsőséges 133 nap vívmányainak szellemi örökösei kezdetben erőszakkal vették el az emberektől a vagyonukat, és vették azt „közös” használatba.

hétfő, 01 április 2013 13:22

Fenyőember

Mal rik-uj

Járom a havas fenyvest. A lélek mélyéig hatol a csönd. Nem zörren az avar, nem dalolnak a madarak, nem játszik a szél az ágak között. Magyar fülnek szokatlan ez az alpesi csend. Zordan magasodnak a szürke sziklák az erdõk fölött. Néma ugyan, de nem ijesztõ világ, inkább csodálatot ébreszt bennem a természetnek ez a méltóságos rendje. Kétezer méter magasan télen nem bolondoz semmi a hegyen, itt minden percnyi méltóság közelebb visz a túléléshez, a tavaszhoz. Nézem a fenyvest. Zárt világ, évmilliós rend.

Eszembe jutnak a Kárpátok bércén váll a vállhoz vetve harcoló magyar bakák. Mint megannyi szálegyenes fenyõ, biztos lábbal gyökeret verve ezer éve a havasokban, otthon. Hasonlók a fenyõkhöz. Állnak némán, és dacolnak az elemekkel, egyenes gerinccel állják a rájuk nehezedõ nyomást emberemlékezet óta. Fontos dolgot olvastam egyszer a fenyõkrõl.

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok