18. évfolyam 1. szám 2013. január 10.

Horváth Bence

Bizonyára ott cseng még mindannyiunk fülében a dal, amelyet virágcsokorral a kezünkben, ünneplõbe öltözött társainkkal együtt énekeltünk azon a forró tavaszi napon: „Ballag már a vén diák tovább, tovább…” Igen, tovább, de merre? A mindenkori fiatalság elõtt álló nagy dilemma ez. A különbözõ korok különféle lehetõségeket kínálnak nekik, s ezek közül – tetszik vagy sem – választaniuk kell. A felelõsség többrétû: a politikáé, amely az oktatási rendszert meghatározza, a piacé, amely az új munkaerõt alkalmazza, az iskoláé, amely a tanulót felkészíti, a szülõé, aki gyermekét felneveli, s nem elhanyagolható az érintett ifjak felelõssége sem, akik a felnõttkorba érve már a társadalom teljes jogú és önálló döntéshozatalra képes tagjai. Az élet persze – ha lehet – még ennél is összetettebb. Napjainkban különösen sok külsõ hatás éri a fiatalokat, akik kellõ információ hiányában gyakran döntésképtelenek, ezért sebezhetõvé válnak. Erre pedig a politika kíméletlenül lecsap.

s ra-uj

Rend és béke köszönti az új évet az iskolákban, az egyetemeken, a hidakon és a tereken. A diákok és a hallgatók visszatértek a padsorokba, és tüntetéseiket az óévvel együtt eltemethetjük. A nyugodt évkezdetet nem fenyegetik jelentõs diákmegmozdulások, amelyek valós veszélyt jelenthetnének a kormány számára.

A felsõoktatási reformokkal együtt járnak a tiltakozások, ezekre számítani lehet. 2011-ben is voltak, 2013-ban is lesznek. A tüntetõ egyetemi hallgatókat azonban észérvekkel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni. Az óév végi megmozdulások mögött állók azonban a naiv és hiszékeny középiskolások tömegeit próbálták az utcára vinni.

csaba

Kölcseyvel kívánok víg esztendőt minden kedves Olvasónknak! És hogy felvidítsam esetleg szomorkás arcukat, elmondom ebben a minden látszólagos és valóságos veszély ellenére nagy hullámzásokat hozó évben előérzetemet: vígak is leszünk. Optimizmusom védelmére az aláb-biakat kívánom megemlíteni.

Hillary Clintont menesztették. Állítólag ő volt a legnépszerűbb miniszter az Obama-kormányban, és mégis! Sokat ártott, nem csak nekünk, szerencsére Amerikának is, így nagy megkönnyebbülésünkre elköszönnek tőle. Hogyan sikerült ez neki? Hát úgy, hogy például félreértette az arab tavaszt. Egyiptomban amerikai pénzen tüntettek ezrek az arab nemzeti érdekeket képviselő elnök ellen, és ezeket szavazták le a mostani második, az alkotmányról szóló választáson, és győzedelmeskedett a fundamentalista vonal, majdnem kétharmaddal. Líbiában rendesen elintézték az örvendező győzőket. Szíriában nem sikerül a lázítás, amely látszólagosan ottani belügy, valójában Oroszország-ellenes akció. Nem sikerült Kínát háttérbe szorítani, az Irán és Észak-Korea elleni fenyegetések sem ártottak annyit a feleknek, mint Amerikának. Ártani igazán csak a szövetséges Európának sikerült, de annak nagyon. Érdekes amerikai termék a népszerű, hozzá nem értő celeb.

ovari-uj

Az év vége egyfajta kötelezõ gyakorlatot is jelent szinte mindenkinek. Megbocsátható szójátékkal élve ilyentájt a betûvetõk is számvetésre kényszerülnek… Annál inkább így van ez, mert – továbbra is kihasználva a számvetésben rejlõ lehetõségeket – a kétharmaddal kormányra került Fidesz/KDNP elsõ parlamenti ciklusának nagyjából a kétharmadához érkezett.

Az elsõ ciklus szókapcsolatot nemcsak holmi gyermeteg reménykedés, valamiféle önbeteljesítõ jóslatban való bizakodás mondatja velünk, hanem a tárgyilagosságra törekvés is. Hiszen az elõzõ, balliberális kormány áldásosnak még idézõjelben sem nevezhetõ tevékenysége nyolc kerek esztendeig tartott. Jóllehet bizonyos dolgokban a mostani kabinet már az eddig rendelkezésére álló idõben többet tett, mint elõdje két teljes ciklus alatt, természetesen nem teljesült számos ígérete. Könnyen belátható, hogy ezt a szemükre hányni már most, mindössze két és fél év után, méltánytalan. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy nyolc év balliberális dúlásának helyrehozásához legalább nyolcévnyi építõmunka kell; hogy az erdõ közepébõl kijutni éppannyi ideig tart, mint bejutni oda – ám ez a megközelítés, noha helytállónak tûnik, nyilvánvalóan igazságtalan lenne. A politika erdeje – jól tudjuk – ennél sokkalta sötétebb. Ugyanakkor a mai helyzet megítélésekor nagyon is számolnunk kell az idõtényezõvel; egyes kormánykritikák esetében akár az úgynevezett rendszerváltozásig visszamenõen.Kormánykritikára pedig bõven van ok. Bõven és jogosan. Hosszan lehetne sorolni a kabinet balfogásait, listázni a társadalom különféle rétegeinek, csoportjainak érdeksérelmeit, vagy egyszerûen a még mindig elég lapos pénztárcák okán keseregni.

balassa

Különbözõ idõkben, fõleg a második világháború utáni években számos magyar került külföldre, s megdöbbenve tapasztalta, milyen torz kép él rólunk a világban. Sokan fölvették a harcot a félretájékoztatással szemben, és színvonalas, korrekt, tudományosan megalapozott munkákat tettek le az asztalra. Miközben tudták, a magyar kommunista kormányok segítségére nem számíthatnak. Sõt, sok magyar történész és mûvész mindmáig nemzete becsmérlésébõl kíván babérokat szerezni a nemzetközi színtéren. Nyilván nekik üzente Márai Sándor: „Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: õrült az, aki önmagát tagadja.” 

csuroscsilla

„Emberségrõl példát, vitézségrõl formát

mindeneknek õk adnak,

Midõn, mint jó rárók, mezõn széllyel járók,

vagdalkoznak, futtatnak.”

Balassi Bálint Egy katonaénekébõl idéz a végvári vitéz a lovagi tornán. A sümegi várkapitány vendégei vagyunk. Kolozsvár, Krasznahorka, Csabrendek, Prága és Kárpátalja büszke lovagjai versengenek dárdahajításban, íjászatban, lovas és kézitusák sorozatában, hogy aztán szíve – a közönség soraiból kiválasztott – hölgyét egy szál virággal örvendeztesse meg a gyõztes.

Ez csak vicces kiszólásnak jó. A valóság ennél sokkal komolyabb és bonyolultabb.

A magyarok ugyanis több mint kétszáznegyven éve nem tudatosítják, hogy az egykori történelmi Magyarország északi részén legkésõbb az 1770-es évek óta egy nemzet van születõben, amivel számolni kell/kellett volna.

ajandok

Kedves Olvasóim! Mint minden újévkor, az idén is kaptunk égi bátorítást a magyarok õrangyalától. Ez az üzenet teljes terjedelmében a www.ghanon.hu internetes oldalon olvasható.

„Az elsõ születésnapján a szívem összes szeretetével köszöntöm a kiválasztott népet!

Ez az elsõ születésnap az életetekben, amit átadott nektek a világ, megáldott az Isten, és az én karjaim szeretõ ölelésével elindultok az új életetek felé!

A gyermekéletet elhagyva elindultok a nagykorúságotok elsõ lépésével, hogy amit a világ a számotokra átadott, átvigyétek a világok számára, ahová csak nektek van belépésetek, nektek van átjárásotok.

Mert a világ is a tiétek, a ti harcaitokkal született és vált erõssé és világrendszerekké.

ajandok

Az óév számomra régi álmom beteljesülését hozta december 29-én. Kistarcsán, a római katolikus templom oldalában Bíró László és Katona István püspök urak szentelték fel az oltalomkápolnát, amelyben a piros esernyõ alatt egy befogadókosárka található. A cél az, hogy többet ne kerüljön kukába a megszületett élet, hanem gondoskodó egyházunk méltó elhelyezéssel járjon közbe ezúton az élet védelmében.

kondor

Okos emberek lehettek ezek a maják. Naptáruk tanúsága szerint a 2012. esztendõ egy több ezer éves idõszak végét s egy új korszak kezdetét jelenti. Meg is ijedt tõlük a világ, boldog-boldogtalan hozzászólt a világvége legújabb teóriájához, de tényleg, még komoly tudósok is úgy gondolták, cáfolni kell az elsõsorban az interneten kerengõ különféle elméleteket. Pedig a maják állítólag nem fogalmaztak úgy, hogy vége lesz a világnak, csupán a fentebb említett korszakváltást jósolták meg, én mégis azt állítom, nekik is igazuk van, meg azoknak is, akik határozottan világvégét emlegetnek. 

Mal rik-uj

A sors Tirolba vetett. Itt dolgozom három hete, és maradok még három hónapig. A külföldi munkavállalásról sokaknak még elképzelésük sincs, mások fél- és hamis információkból próbálják összerakosgatni a képet. Kialakulóban van azonban egy olyan réteg, amely rutinszerûen ingázik a külföldi munkalehetõség és az otthona között. Én most újonc vagyok ebben. Igaz, úgy huszonöt évvel ezelõtt tengerészként töltöttem el pár évet, de az inkább romantikus világjárásnak számított.

attila2013

„Mert erõsek vagytok! Még nem is tudjátok, hogy milyen erõsek” – ezt olvasom abban az égi üzenetben, amelyet dr. Eõry Ajándok juttatott el szerkesztõségünkbe. Elgondolkodom: vajon valóban erõsek vagyunk? És az ’56-os Pesti Srácokra gondolok, meg azokra a srácokra, akik most néhány hete hidakat foglaltak el Budapesten, akik Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyra gondolva dobáltak rózsaszirmokat a Dunába…! Ez a fiatalság – ez a magam szemszögébõl nézve elvtelen gyülevész horda –, ez lenne erõs?

Egyetemi tanár, történész, politikus; a filozófiai-szociológiai tudományok kandidátusa. A rendszerváltozás kiemelkedo személyisége. 1975-ben kulturális miniszterhelyettes, majd 1976–80-ig kulturális, 1980–82-ig – a Kulturális és az Oktatási Minisztérium öszszevonását követoen – muvelodési miniszter volt. 1982 júniusától 1988 júliusáig a Hazafias Népfront fotitkára. 1988 júniusában – mint államminiszter – ismét bekerült a kormányba. 1989 októberétol 1990 novemberéig a Magyar Szocialista Párt Országos Elnökségének tagja. Az elso, szabadon választott Országgyulésben az MSZP frakcióvezetoje, majd kilép a pártból és a frakcióból is, független képviseloként folytatja. 1991-ben – Bíró Zoltánnal együtt – megalapította a Nemzeti Demokrata Szövetséget, amely 1996-ban megszunt. Az 1995–96-ban muködött Magyar Egységért Mozgalom elnöke, majd 1996-tól 2001-ig a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja volt. 2003-ban Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Számos publikáció és hét önálló kötet szerzoje.

Szelestey László „égi” betyár lett

Idén töltötte be hetvenedik évét. Márciusban még a kórházi ágyról „szökött meg”, hogy előadást tartson a Magyar Műveltség Könyvtára rendezvényen. Ekkor már a gyomorműtéte előtt álló híres néprajzkutató, művészettörténész ebben az előadásában így vallott: „Olyan időket élünk: ha nem találjuk meg sürgősen egymást, nem lesz jövőnk!”
Betyárbarátsággal kötődtünk egymáshoz. Most pénteki elmenetele megerősítette bennem, hogy csak eszköz voltam élete utolsó napjáig, hogy tudatosabban készüljön fel az öröklétre.

Dr. Eőry Ajándok